Uprava kluba

PREDSEDNIK:
Zoran Arsić

POTPREDSEDNICI:

Mirko Lazić
Marija Dinić
Željko Džakula

GENERALNI SEKRETAR:
Bojan Arsić

IZVRŠNI ODBOR:
Zoran Arsić
Mirko Lazić
Marija Dinić
Danilo Prentić
Violeta Slović
Ratko Sekicki
Željko Džakula
Dario Petrekanić
Prof.dr.Nenad Vunjak
Branislav Kapor
Dejan Ljubisavljević
Bojan Paštar
Boris Jošić

NADZORNI ODBOR:
Tatjana Arsić
Mirjana Vučetić
Kristina Lazić

POČASNI PREDSEDNIK

Kenan Kurteş