Kontakt

Sedište kluba - kancelarija

Sedište kluba - kancelarija:
Ulica Park Rajhl Ferenca 12,
24000 Subotica

Opšti podaci

PIB: 102094912

MB: 08771456

BROJ RAČUNA: 105 – 9325 – 87 AIK banka


Administrativni direktor - generalni sekretar

Bojan Arsić


Sportski direktor

Violeta Slović


Tehnički sekretar

Mirjana Vučetić


Škola fudbala

Renato Pirša