Spartaku su vraćeni oduzeti bodovi KOMISIJA ZA ŽALBE OKONČALA DISCIPLINSKE POSTUPKE
Postavio Admin: 18. 12. 2018.

Komisija za žalbe FSS je na svojoj sednici održanoj 17. decembra donela je Odluke kojima se ŽFK Spartak oslobađa odgovornosti za navodno kršenje fudbalskih propisa.
Kakvim motivima se rukovodio Momčilo Marić, podnosilac prijava u svojstvu komesara za takmičenje Super lige Srbije za žene i šta je zaista iniciralo mnoštvo disciplinskih prijava protiv ŽFK Spartak, koje Momčilo Marić permanentno podnosi, naknadno će utvrditi pravosudni organi Republike Srbije.

 

Evo zašto Marić tuži Spartak

ŽFK Napredak iz Kruševca je istupio iz takmičenja, ali je komesar za takmičenje Super lige Srbije za žene, Momčilo Marić, podneo prijavu protiv Spartaka zbog nepoštovanja člana 13. Propozicija takmičenja Super lige Srbije za žene za sezonu 2018/19.
Disciplinska komisija je razmatrala podnešenu prijavu u kojoj se navodi da je Spartak u prvom kolu, na utakmicu sa ŽFK Napredak, otputovao u Kruševcu sa sedam igračica. S obzirom da se domaći klub nije ni pojavio na utakmici jer je istupio iz takmičenja takva prijava je bespredmetna. Osim toga ŽFK Spartak je od FS Srbije blagovremeno zatražio i dobio odobrenje da učetvuje na turniru u Španiji, te je shodno tom odobrenju tražio odlaganje utakmice. Komesar iz njemu znanih razloga nije odobrio odlaganje.
Komisija za žalbe je odbacila prijavu kao neosnovanu.

Za učešće na turniru u Španiji, ŽFK Spartak je blagovremeno zatražio i dobio odobrenje od FS Srbije. Iz istog razloga je traženo i odlaganje utakmice 2. kola protiv Sloge. Međutim, Momčilo Marić, komesar za takmičenje Super lige Srbije za žene, odbio je da odloži utakmicu. Protiv Spartaka je podneo prijavu navodeći da je ŽFK Spartak na utakmicu protiv Sloge došao sa 13 igračica od kojih je čak 12 iz rezervnog sastava. Drugim rečima, Spartak nije nastupio u najjačem sastavu, te je tako omogućio da protivnička ekipa dođe do bodova na neregularan način.
Komisija za žalbe konstatuje da je Spartak dobio odobrenje od strane FSS za učešće na turniru u Španiji, a da komesar nije odobrio odlaganje utakmice, pa je samim tim jasno da je Spartak bio primoran da na utakmicu izvede rezervni sastav.
Komisija za žalbe je odbacila prijavu kao neosnovanu.

Komesar za takmičenje podneo je protiv ŽFK Spartak disciplinsku prijavu u kojoj se navodi da Spartak na utakmici 1. kola sa ŽFK Napredak i 2. kola sa ŽFK Sloga, nije imao trenera sa odgovarajućom licencom.
Disciplinska komisija je utvrdila da ŽFK Spartak nije učinio prekršaj s obzirom da je Pravilnikom FSS o izdavanju dozvole za rad i status trenera, članom 20. stav 2 i 3 propisano da: Na utakmicama Super lige i Prve lige FSS privremeno (najviše do dve prvenstvene ili kup utakmice), dozvoljeno je da tim vodi pomoćni trener sa nižom licencom nego što je to propisano Osnovnim pravilnikom, najmanje sa UEFA "A" licencom.
Kako je ovo pravo ŽFK Spartak koristio samo u drugom kolu (jer u prvom kolu utakmica sa ŽFK Napredak nije igrana), Komisija za žalbe je prijavu odbacila kao neosnovanu.

 

Utakmicu Spartak - Sloga, koja je regularno završena rezultatom 5:0 za Spartak, komesar za takmičenje je registrovao službenim rezultatom 3:0 u korist Sloge. Kao razlog za ovu odluku komesar je naveo da Spartak nije izmirio troškove službenih lica, pri tome ne navodeći nikakve dokaze; sa koje utakmice i prema kojim službenim licima nisu izmireni troškovi.
Komisija za žalbe je ustanovila da je komesar za takmičenje doneo odluku isključivo na osnovu obaveštenja delegata Radović Nedeljka, koji je naveo da mu Spartak nije uplatio 700 dinara na ime putarine.
Komisija je na osnovu dokumentacije utvrdila da je Spartak uredno izmirio predviđenu taksu kao i putne troškove, a da putarina nije ni mogla da bude plaćena pošto Radović nije dostavio dokaz (priznanicu-račun) da je putarinu zaista i platio. Komisija je takođe utvrdila da je delegat Radović Nedeljko prilikom obračuna troškova upisao i naplatio 60 km veću kilometražu od stvarne.
S obzirom da komesar nije imao osnova za registrovanje utakmice službenim rezultatom, njegova odluka je peinačena i utakmica je registrovana postignutim rezultatom 5:0 za ŽFK Spartak.

Marić je najlošija reklama za FSS

ŽFK Spartak već duži vremenski period upozorava nadležne organe FSS da je Momčilo Marić njihova najlošija reklama. Uprava kluba je protiv Momčila Marića podnela krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinio više krivičnih dela falsifikovanja isprave, zloupotrebe položaja odgovornog lica, izdavanja dozvola za rad trenerima, falsifikovanja potpisa i zloupotrebe Organizacije fudbalskih trenera FS Srbije. Takođe je zatražena i momentalna smena Momčila Marića sa svih funkcija zbog njegove nestručnosti. Više od deset oborenih disciplinskih prijava dokazuje da nije poznavalac fudbalskih propisa i da nije osposobljen da samostalno donosi odluke u prvom stepenu. Možda je u pitanju i zla namera, ali tu mogućnost će utvrditii nadležan sud.

Marića čeka sudski epilog

Kakvim motivima se rukovodio Momčilo Marić, komesar za takmičenje Super lige Srbije za žene i šta je iniciralo podnošenje tendencioznih disciplinskih prijava naknadno će utvrditi pravosudni organi Republike Srbije.
Klub je prinuđen da sudski zaštiti svoje interese. Zbog nesuvislog podnošenja pravno neutemeljenih i tendencioznih disciplinskih prijava klubu je naneta velika materijalna šteta, a pričinjava se još veća nematerijalna šteta.
Tu štetu će izazivač morati da plati. Odštetni zahtev Spartaka će biti maksimalan. Pravosudni organi će utvrditi visinu naknade, a sudski izvršitelji će se pobrinuti da dosuđeni iznos bude naplaćen do poslednjeg dinara.

 

POVEZANI TEKSTOVI:
Pokušaj otimanja titule
Krivična prijava protiv Momčila Marića