KONTAKT
Adresa: ✉
 • ŽFK Spartak
 • p.fah 17
 • 24000 Subotica
 • Srbija
Stadion FK Spartak
 • Gradski stadion
 • Izvorska 1
 • Subotica
 • Srbija
Google mapa (GPS)

 

Bojan Arsić, administrativni direktor
Zadužen je za operativne poslove u klubu. Govori engleski jezik.

Sedište - kancelarija: Park Rajhl Ferenca 12, 24000 Subotica
PIB: 102094912
BROJ RAČUNA: 105 – 9325 – 87 AIK banka

☎ 024 / 552 056
☎ 064 42 24 888
@ mail: bojan.arsic87@gmail.com

 

Tehnički sekretar
 • ☎ Telefon:
  +381 (0) 24 602-700

 • ☏ Fax:
  +381 (0) 24 602-773

 • @ mail:
  zfkspartak.subotica@gmail.com
Kontakt
 • Mirjana Vučetić
  tehnički sekretar
  069 54 55 070

 • Violeta Slović
  sportski direktor
  064 95 45 532

Kontakt
 • Zoran Arsić
  predsednik kluba
  zfkspartak.subotica@gmail.com

 • Renato Pirša
  koordinator škole fudbala
  064 61 66 360

Informisanje
@ Web admin
admin@zfk-spartak.in.rs

@ komisija za informisanje
press@zfk-spartak.in.rs